Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

Mielőtt igénybe vennéd szolgáltatásainkat, kérlek olvasd el figyelmesen házirendünket!

A Kenguru Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Kenguru Fitness használója köteles betartani a terem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A Kenguru Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

A Kenguru Fitness területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Kenguru Fitness területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint minden olyan tevékenység, amely a Kenguru Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.

A jegy és/vagy bérlet megváltásával a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kenguru Fitnessben, promóciós célra készített képeken és videofelvételeken szerepeljenek. 

Alulírott kijelentem, hogy a képzésen/rendezvényen való részvételemet igazoló aláírásom tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. Törvény 6. Paragrafus (2) bekezdésének megfelelő tájékoztatásomat követően hozzájárulok a rám vonatkozó, jelen házirend és az abban foglalt személyes adataim kedvezményezett által a támogató/kezelő szerv részére a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges átadáshoz.

A Kenguru Fitness nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a terem területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Kenguru Fitness recepcióján köteles leadni. 

A szolgáltatásokat és sporteszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. A csoportos órákon minden vendég a saját felelősségére vehet részt.

A sporttér területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.

A sporttérbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos. A tisztaság érdekében a Fitness területén vásárolt ételeket és italokat csak a kijelölt helyeken szabad elfogyasztani.

A csoportos órákat 10 éven aluli gyermek nem látogathatja, 10 éves kortól 16 éves korig is csak szülő felügyeletével veheti igénybe. A gyermek által a létesítményben okozott károkért a gyermek törvényes képviselője felelős.

A fitneszterem sportterületére belépni csak az érvényesen megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet. A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek személyre szólóak, át nem ruházhatóak, azokról alkalmakat mások számára nem lehet kiváltani. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.

A fitneszterem hibájából elmaradt órák a rendszerben visszaírásra kerülnek, melynek a felhasználhatósági ideje 5 nap.

A Kenguru Fitness teljes területén váltócipő (zárt sportcipő) és sportruházat használata kötelező. A balesetek elkerülése és higiéniai szempontokból a papucsban, szandálban vagy mezítláb történő edzés nem engedélyezett! Semmifajta utcai viseletű cipő használata nem engedélyezett!

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

A bérlet meghosszabbítására kiegészítő díj megfizetése ellenében van lehetőség, amely 2 hét meghosszabbítást jelent az aktuális bérleten. A kiegészítő díj 3 000 Ft. Az aktuális bérlet meghosszabbítására egy alkalommal van lehetőség!

Az edző eszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatók!

Az eszközök használatát követően minden használó az eszközöket rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni. Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.

Szabálytalanság (jelen Házirend rendelkezéseinek, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegésének) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Kenguru Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető a recepción.

A Kenguru Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Házirend módosítására, kiegészítésére.

Elolvastam, elfogadom, és betartom a Kenguru Fitness házirendjének összes pontját!

 
 

 

Chat


Statisztika

Most: 1
Összes: 19019
30 nap: 692
24 óra: 27